Enerji Bakanlığı, Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum Yetkilileri

Maden sektörü yöneticileri

Kömür arama ve üretim firmaları

Enerji sektöründen üst düzey yöneticiler, karar mercileri ve profesyoneller

Yenilenebilir enerji üretici ve tedarikçi firmalar

Petrol ve Doğalgaz Arama Üretim Dağıtım şirketleri ve Yetkilileri

Nükleer Enerji üretim ve tedarikçi firmalar

Elektrik piyasası yetkilileri

Enerji Uzmanları

Yatırımcılar

Finans kuruluşları

Hükümetler, devlet başkanları, bakanlar, siyasetçiler

Sivil Toplum Kuruluşları ve temsilcileri

Çevre kuruluşları

Danışmanlık ve Mühendislik Firmaları

Yurtiçi ve Yurtdışından Akademisyenler

Öğrenciler

Medya ve Basın Mensupları